1

Předním a potom

Na dotaz Kód produktu: 20540

695 Kč
Cena bez DPH: 574,38 Kč
Výrobce:Akros
Vhodné pro děti od roku:3+

Hra obsahuje 90 fotografií rozdělený na 30 situací před a potom Každá série je tvořena třemi fotografiemi. Hra je organizována kolem 10 dlouhých hlavních karet. Každá hlavní karta tvoří střed řady, které musí dítě na obou stranách doplnit správnými fotografickými kartami.

VIDEO

PSYCHO - PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Výukový obsah tohoto materiálu je založen na LOGICKÉM a SEKVENČNÍM ZDRUŽENÍ mezi každou ze série 3 fotografií. Objekty, osoby a situace, které jsou na fotografiích znázorněny, jsou pro dítě snadně Identifikovatelné, dokážou je pojmenovat a také určit, co dělají / jsou.Série vytváří situace a zkušenosti z každodenního života, které jsou obeznámeny s prostředím dítěte a umožňují dítěti poznat FUNKČNÍ VZTAH, který je sdružuje. Je to vynikající prostředek rozvoje slovní zásoby. Sdružení "předtím a potom" rozvíjí vnitřní duševní proces, který dítěti umožňuje včas navázat sekvenční vztah a zjistit logický a časový pořadí, v němž se věci staly.

PSYCHO-PEDAGOGICKÉ CÍLE:

- Rozvoj základní slovní zásoby

- Rozvoj logického procesu, myšlení a uvažování.

- Internalizace postupného pořadí věcí.

- Úvod do používání abstraktního myšlení (působí jako základ pro budování duševních asociací) -

- Učí vytvářet hypotézy a vysvětluje možné vztahy mezi objekty.

- Zlepšení psychomotorické koordinace manipulací s kartami a jejich správným spojením.

SYSTÉM HRY A DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

- Hra má samoopravný systém. To umožňuje, aby dítě volně manipulovalo s kartami a samostatně zjistilo, zda správně dokončilo úkol.

- Doporučujeme rozdělit 10 dlouhých hlavních karet mezi dětmi (s maximálně 10 dětmi najednou). Všimněte si, že 5 z 10 hlavních karet má zelený okraj a ostatních 5 mají modrý okraj. Tímto způsobem můžete karty rozdělit na dvě skupiny a současně je možné je hrát na dvou stolech.

-Jakmile byly hlavní karty rozdány, doporučujeme, abychom jako příklad připravili jednu ze sérií, která by pomohla dětem pochopit, jak hra funguje.