Domácí oční cvičení

Všechny produkty na našem e-shopu jsou vhodné jak pro děti se zrakovými vadami tak i pro děti bez zrakové vady. Vybrali jsme z rozsáhlé nabídky hraček, her a pomůcek ty, které jsou vhodně pro děti s okluzorem, pro děti docházející na ortoptická a pleoptická cvičení, cvičení zrakové percepce a do stacionáře. 

Všechny produkty které u nás najdete jsou zároveň vhodnými hračkami pro děti k rozvoji jemné motoriky, nácviku základních matematických dovedností, rozvoji prostorové orientace a rozvoji koordinace oko-ruka.

JAKOU POMŮCKU VYBRAT? - více info ZDE

Proti tupozrakosti pravidelným cvičením

Návod jak přispět pravidelným cvičením doma při léčbě tupozrakosti (amblyopie) u Vašeho dítěte a základní informace o problému tupozrakosti u dětí.

Zdůrazňujeme, že ne všechny případy amblyopie jsou stejné. Pro každé dítě se nehodí vše, co je zde uvedeno. Od lékaře se dozvíte, jak velkou tupozrakostí vaše dítě trpí, a poté si z námi navrhovaných činností vyberte takovou, kterou je vaše dítě schopno zvládnout.

Přejeme Vám hodně trpělivosti a hodně úspěchů při cvičeních.

Pleoptika

Výcvik vidění tupozrakého oka vyloučením „lepšího“ oka z vidění – OKLUZÍ – můžeme též nazvat jako pleoptické cvičení. Lepší oko je možno zakrýt náplastí, náplasťovým okluzorem látkovým okluzorem, nebo gumovým okluzorem přichyceným na brýlích, kontaktní okluzní čočkou, nebo oko handicapujeme cykloplegií Atropinem (kontaktní čočky nebo Atropin se používají pouze na doporučení lékaře).

Začínáme celodenní okluzí. Protože hrozí vyvolání Amblyopie (tupozrakosti) u lepšího oka, mělo by být každé dítě podle věku znovu za 1 až 3 týdny (od prvního dne zalepení) vyšetřeno. Pokud dítě cvičí „pleoptiku“ na ortoptickém oddělení, pak je automaticky kontrolována zraková ostrost (visus) u obou očí (každým okem zvlášť) ortoptistou v ordinaci.

Čím je dítě starší, tím je daleko pomalejší obnova zrakových funkcí, a tím více klesá pravděpodobnost úplné restituce. Do 5 let věku dítěte je obvykle pleoptické cvičení úspěšné, nad 10 let většinou není naděje. Míra úspěchu mezi 5. až 9. rokem je individuálně variabilní. Z celodenní okluze přecházíme dle vývoje na částečnou a dobu zakrývání oka postupně zkracujeme. Naprosto nezbytná je dokonalá korekce případné refrakční vady. Největší míru úspěchu však zajistíme pouze poctivým, pravidelným cvičením nejen na ortoptice, ale i doma. Pravidelné kontroly u lékaře, na ortoptice a přesné dodržování předkládaných pokynů je považováno za samozřejmé!

Desatero než začnete s pleoptickým cvičením tupozrakého oka:

 • Překontrolujte, zda jste zakryli správné oko!
 • Léčba tupozrakosti (Amblyopie), je přímo závislá na tom, jestli dodržujete pravidelnost cvičení!
 • Enormní zátěží pro dítě s těžkou tupozrakostí, jsou první dny po zakrytí „lepšího oka“, proto dbejte na bezpečnost. Dítě na tupozraké oko špatně vidí, proto nastává větší možnost úrazu!
 • Opravdu dítěti okluzor správně doléhá, netlačí, neposunuje se, nepadá...?! Zkontrolujte....!
 • Přesvědčte se, zda má dítě čistébrýle!
 • Také osvětleníje při cvičení nesmírně důležité!
 • I vzdálenost oka od pracovního stolu cca 30 cmje pro cvičení nutná – přísně dodržovat!
 • Každé cvičení je nutno správně motivovat!
 • Ani taková slova jako „musíš...nesmíš...dělej“....vám při cvičení nepomohou, trpělivost je na místě!
 • !Dodržujte časté kontroly u lékaře a na ortoptice!

Návrhy domácího cvičení u dětí s amblyopií (tupozrakostí)

Podle míry postižení vybíráme i druh cvičení. Pleoptická cvičení prováděná doma jsou pro léčbu tupozrakého oka nesmírně důležitou součástí celkové léčby amblyopie.

V případě těžké tupozrakosti je nutné v prvních dnech po zalepení „lepšího“ oka věnovat dítěti velkou pozornost. Nikdy nenechávejte dítě samotné! Málokterý rodič si uvědomí, v jak těžké situaci se takovéto dítě nachází. Pokud zalepíme „lepší“ oko, musíme si uvědomit, v jak nesnadné situaci se pacient ocitne. U těžké tupozrakosti pak děti bývají z důvodu horšího vidění zmatené, dezorientované, s nejistou chůzí. První reakcí dítěte je snaha okluzor strhávat, posunovat, nadzvedávat, a všemožně se snažit najít místo, kde okluzor nepřiléhá tak dokonale, aby se mohlo i nepatrnou skulinkou dívat okolo. Tomu se však musí zabránit. Po počátečních obtížích již i za několik dnů tupozrakost ubývá a dítě se zakrytí oka nebrání. To je pro Vás první známkou zlepšení a odměnou za trpělivost.

Nezapomínejte – vše s okluzorem na „lepším“ oku, cvičit oko tupozraké !!!

Je spousta nejrůznějších činností, které můžete s dítětem provádět, záleží na Vaší fantazii, věku dítěte, míře postižení a v neposlední řadě i na prostředí, ve kterém se právě nacházíte. Mějte však na paměti, že nemá význam provádět činnosti, které dítě perfektně zvládá, ale zaměřit se na takovou práci, která je pro něj vhodná. Důležité je, aby se tupozraké oko co nejvíce„namáhalo“. Ideální jsou proto různé didaktické hračky a hry, které dítě zaujmou a cvičení je poté mnohem intenzivnější.

Bez Vaší výrazné spolupráce a pomoci při pracovních činnostech by k výraznějšímu zlepšení nemohlo dojít. Čím poctivěji budete cvičit, tím budete mít i lepší výsledky. Nezapomeňte na pravidelné kontroly u lékaře! Těžká tupozrakost se dá při poctivém zakrývání a současném cvičení jak na ortoptice tak i doma zvládnout velmi dobře.

Nezapomeňte! Děti s tupozrakostí musí nosit okluzor denně bez delšího přerušení, dokud nebude cvičení ukončeno lékařem. Pravidelné kontroly jsou povinné. Blíže oční lékař, nebo ortoptista.

PŘÍKLADY CVIČENÍ 
 • Navlékání a provlékání – (Korálky)
  Dítě s okluzí navléká na tenkou bužírku korálky podle předlohy nebo od větších po nejmenší. Tkaničku provléká různými tvary.

e-shop - KORÁLKY A NAVLÉKÁNÍ

e-shop: NAVLÉKACÍ VĚŽE

 • Přiřazování– (Pexeso, lotto, asociace, protiklady)
  Např. jednu polovinu pexesa rozložte dítěti na podložku, druhou polovinu dejte do ruky. Dítě hledá stejné obrázky a klade je na sebe. Střídejte různá pexesa. Při práci s kartičkami dítě cvičí jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka.

e-shop: PEXESA, LOTTO A DIDAKTIKA

e-shop: PUZZLE

 • Obtahování
  Dítě obtahuje přes průhledný papír obrysy různých tvarů, od silné kontury až po nejtenčí. Používejte nejlépe černo-bílé obrázky.
 • Vypichování
  Tečkovaně libovolný obrázek, podložte čistým papírem a položte na podložku. Dítě propichuje děrovacím perem nakreslené body. Pokud již má propíchnuty všechny tečky, sejmete vrchní obrázek a objeví se čistý propíchaný papír. Dítě si vezme obyčejnou tužku a všechny propíchnuté body spojí. Vznikne mu obrázek. Spojovat může dle původní předlohy. Cvičení je velmi účinné. Je zde spojeno hned několik činností dohromady.

e-shop: VYPICHOVÁNÍ

 •  Labyrinty (magnetické, motorické)
  Přemístění magnetů do určeného místa podle vzorové karty. Zábavná a účinná hra, která rozvíjí i jiné schopnosti. U motorických umísťují správně tvary podle vzorové karty.

e-shop: MAGNETICKÉ LABYRINTY

 • Puzzle (mozaika, vrstvené…)
  Tuto hru můžete koupit u nás v eshopu. Dítě skládá různé obrázky.

e-shop: PUZZLE

 

 • Nasazování
  Dítě nasazuje korálky nebo jiné tvary na tyč tak jak je znázorněno na vzorové kartě. Ideálně stavět i kostky, stavět různé tvary a obrazce.

e-shop: NASAZOVÁNÍ

e-shop: KREATIVNÍ

CVIKY FORMOU HRY NA DOMA

Orientace v prostoru
Rozestavte po místnosti menší hračky a zkuste popisovat, kde co leží. Pokud dítě předměty nevidí, posuňte se k nim blíže. Jestliže všechny pozná jistě, prodlužte vzdálenost, nebo použijte menší předměty. Orientace po místnosti je též velmi důležitá. Dítě se po zakrytí „lepšího“ oka s těžkou tupozrakostí na druhém oku, může najednou chovat jako v úplně cizím prostředí. Choďte s ním a zjistěte, co vše vidí a co ne. Nechte si dítětem popsat předměty, nábytek, hračky atp. ve vašem okolí.

Házení na cíl
Do vzdálenosti 2–4 metrů položte na zem např. krabici od bot. Vedle stojícího dítěte pak položte menší, lehké předměty (malé balónky, plyšové hračky, kostky...). Dítě si postupně bude brát jednotlivé předměty z podlahy, popíše co právě zvedlo a pokusí se strefi t do 2-4 m vzdálené krabice. Pokud se dítěti nedaří vůbec, přisuňte krabici blíže. Postupně délku hodu prodlužujte.

Chůze po čáře
Na podlahu (koberec, parkety, lino) nalepte asi 2-3 dlouhý pruh barevné neprůhledné izolepy, či jiné lepící pásky (cca 3 m šíře) a přesvědčte se, zda je dítě schopno projít se rovně po čáře se zakrytým „lepším“ okem. Nesmíte dítě po čáře navádět, musí jít samo. U těžkých tupozrakostí pak nemusí dítě čáru vidět, nebo jde mimo ní. Šířku izolepy postupně měňte na co nejužší.

Kniha
Prohlížejte si s dítětem bohatě ilustrovanou knihu, kterou vaše ratolest ještě nezná, a ptejte se na obrázky. Poté nechte dítě ukazovat a popisovat jednotlivé stránky, a pokud zvládne popsat knihu i s drobnými obrázky, můžete začít cvičit se skupinou cviků č. II.

Cvičení pro starší děti (9 let a více) a dospělé

Tyto navrhované cviky jsou již náročné na přesnost, jsou však velmi účinné pro naši potřebu co nejvíce namáhat tupozraké oko.

Pokud dítě již jednou „vycvičilo“ tupozrakost, mělo by dále cvičit alespoň 1 hod. denně. V některých případech po určitém čase může dojít opět ke zhoršení původně tupozrakého oka. Pravidelným krátkým tzv. udržovacím cvičením můžeme zhoršení původně tupozrakého oka zabránit. (nezapomeňte vždy pracovat s okluzorem na „lepším“ oku)

Překreslování do mřížky
- ideálně na obázek-omalovánku či jiný obrázek nakrreslit mřížku a na prázdný papír mřížku se stejným rozměrem a obrázek překreslit

Hlavolamy
- různé formy hlavolamů, tangramů a skládaček s co nejmenší velikostí

 Čtení drobného textu
- kroužkování písmenek, vyškrtávání písmenek (v telefonním seznamu, hledání v mapách)  

Křížovky a sudoku
- luštění křížovek s drobným textem, sudoku

Je mnoho různých pomůcek, hlavolamů a her, které Vám pomohou při cvičení tupozrakosti. Vybrané vhodné pomůcky jsou na našem eshopu.

Vybírejte však takovou činnost, kde opravdu dochází k námaze tupozrakého oka. Čtení knihy s velkými písmeny nemá pro naše cvičení žádný efekt. Pro starší dívky je například výborným cvičením vyšívání.

Samozřejmě je nutné při výběru činností, které Vám mají usnadnit léčbu tupozrakosti, přihlížet k možnostem, schopnostem a v neposlední řadě věku a pohlaví dítěte.

Důležitá připomínka. Délku cvičení, jak často zakrývat okluzorem, způsob cvičení, pleoptické cvičení na ortoptice nebo doma, to vše Vám upřesní Váš oční lékař, nebo po dohodě s lékařem i ortoptista.

Pravidelné kontroly u lékaře a na ortoptickém pracovišti jsou velmi důležité.

Závěrem

Tupozrakost, jak již jednou bylo řečeno, postihuje asi 3 % dětské populace. Strabismus postihuje celých 5 % dětské populace. Tyto dvě nejčetnější skupiny zrakových poruch je nutné včas diagnostikovat, a poté zajistit správnou terapii. Po vycvičení tupozrakosti je velice důležité sledovat dítě minimálně do 12 let. U strabismu sledujeme pacienty až do dospělosti. Opakovaným cvičením lze zabránit případnému zhoršení a vyvarovat se tak trvalých následků.

Tyto návody a nápady na cvičení jsou pouze informativní. Nenahrazuje cílenou péči na očním nebo ortoptickém pracovišti. Vždy jsou nutné kontroly u lékaře. Závěrem nutno říci, že na pleoptickou léčbu ve většině případů navazuje ortoptická léčba, jejímž cílem je navození a prohloubení spolupráce obou očí. Vítaným doplňkem v léčbě nejen tupozrakosti jsou léčebny pro děti se zrakovým postižením. Podrobnější informace hledejte u svého očního lékaře, ortoptisty nebo na www.ortoptika.cz.

Odborné výrazy, se kterými se můžete setkat v textu nebo při vyšetření u lékaře:

Adaptace oka – schopnost oka přizpůsobit se různé intenzitě světla.

Akomodace – schopnost oka vidět předměty ostře na různou vzdálenost.

Amblyopie – snížení zrakové ostrosti při optimálním vykorigování bez viditelných známek nemoci.

Anamnéza – součást vyšetření, kdy se specialista dotazuje pacienta na onemocnění v jeho rodině (RA = rodinná anamnéza), na jeho dosavadní onemocnění a jejich léčbu, operace, úrazy, alergii aj. (OA = osobní anamnéza)

Anizometropie – stav, při kterém není refrakce obou očí stejná; korigujeme skly nestejné síly.

Barvocit – schopnost oka rozeznávat barvy, tj. světla různé vlnové délky.

Bifokální brýle – brýle mající v horní části sklo vhodné pro vidění do dálky a v dolní části silnější sklo, určené pro vidění do blízka.

Diplopie – dvojité vidění, pacient vidí pozorovaný předmět dvakrát.

Dispenzarizace – pravidelný lékařský dohled nad pacientem trpícím určitou chorobou.

Fúze – schopnost mozku spojit stejné obrázky pravého a levého oka v jeden smyslový vjem.

Heteroforie – skryté (latentní) šilhání.

Hypermetropie – dalekozrakost, korigujeme spojkami.

Hypertropie – vertikální úchylka, je stav, kdy jedno oko tzv. stojí výše než druhé.

JBV – (jednoduché binokulární vidění) – schopnost vidět současně oběma očima pozorovaný předmět jednoduše.

Korekce – úprava zjištěné refrakční vady brýlemi, kontaktní čočkou.

Mikrostrabismus – kosmeticky nenápadný strabismus.

Motilita – hybnost, pohyblivost očí všemi pohledovými směry.

Myopie – krátkozrakost, myopické oko vidí dobře do blízka, ale špatně do dálky; korigujeme rozptylkami.

Nystagmus – bezděčné rytmické pohyby očí.

Okluzor – používá se k zakrytí „lepšího“ oka náplastí, okluzorem na brýlích, kontaktní čočkou.

Optotyp – světelná tabule, sloužící k vyšetřování zrakové ostrosti.

Ortoptika – cvičení spolupráce očí a prostorového vidění na speciálních přístrojích; snaha o obnovení porušeného jednoduchého binokulárního vidění.

Paréza – částečná obrna některého okohybného nervu.

Penalizace – částečná okluze, kterou se znevýhodňuje vedoucí oko cycloplegiky (atropin) a brýlovým sklem.

Periferní vidění – schopnost vidět široký prostor při pohledu přímo před sebe - tvoří tzv. zorné pole.

Pleoptika – výcvik vidění tupozrakého oka vyloučením lepšího oka z vidění okluzí.

Prizma – čočka tvaru klínu, zhotovená ze skla nebo umělé hmoty; velmi jednoduchá ortoptická pomůcka s mnohostranným použitím. Do brýlí se předepisují většinou u paréz sdiplopií.

Pseudostrabismus – zdánlivé šilhání.

Refrakční vada – vada oka, při níž se nevytváří ostrý obraz na sítnici.

Stereopse – schopnost vytvořit hloubkový vjem spojením obrazu obou očí.

Strabismus – stav, kdy se osy vidění při fi xaci určitého předmětu na blízko nebo do dálky nepromítají v témže bodě. Jde o zrakovou vadu, při které je narušena spolupráce obou očí.

Strabismus convergens – esotropie – stav, kdy je šilhající oko stočeno dovnitř (směrem k nosu).

Strabismus divergens – exotropie – stav, kdy je šilhající oko stočeno zevně (směrem od nosu).

Superpozice – schopnost překrýt oběma očima nestejné obrázky.

Šeroslepost – porucha adaptace na tmu.

Troposkop – nejdůležitější diagnostický terapeutický ortoptický přístroj.

Útlum – proces, zabraňující vstupu informací z uchýleného oka do zrakového centra a zabraňující jejich uvědomění.

Visus – zraková ostrost.

Zornicová vzdálenost – PD – vzdálenost mezi středy zornic.

Zrak– vnímání světla, barev, tvarů, kontrastu, hloubky; rozlišovací schopnost a adaptace.

 
Seznam použité literatury:

řazeno abecedně

Divišová Gabriela - Strabismus - Avicenum 1990

Hromádková Lada - Šilhání - IDVPZ 1995

Hycl Josef - Oftalmologie - Triton 1999

Hycl josef - Šilhání a tupozrakost - Triton 2000

Keblová Alena - Náprava poruch binokulárního vidění

Keblová Alena - Zrakově postižené dítě

Nielsenová Lilli - Učení zrakově postižených dětí v raném věku

Vágnerová M., Z. Hadj-Moussová, S. Štěch - Psychologie handicapu - Karolinum 2001

Vokurka M. - Velký lékařský slovník

Zoubek - Tupozrakost - příručka pro rodiče

Autor textu:

Mgr. M. Hamplová a kol. ortoptistek

 

Napište nám

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů