Grafomotorika

Grafomotoriku můžme označit jako soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Nabízíme grafomotrické listy, grafomotorický sety a pracovní listy díky nímž se děti zábavnou formou seznámí s grafickým znázorněním prostoru, s trajektorií pohybu a od jednoduchých grafických pohybů se s lehkostí dostanou až k samotnému nácviku základních psacích tvarů.