Životní prostředí

Účelem těchto her je děti učit tak, aby si utvářeli kladní vztah k životnímu prostřední, kterým jsou obklopovány. V předškolním věku si tento vztah utvářejí, tak jim ukažte správný směr aby byly schopny se o naše životní prostředí starat. Tyto hry je budou pozitivně ovlivňovat.