Zpracování osobních údajů

 

A. VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti Mgr. Jana Svobodová, IČ 88514439, se sídlem Fadějevova 10/569, PSČ 14800, živnostenský list č. j. P4/009927/16Ž/VIZ. Vydal úřad městské části, odbor živnostenský, Praha 4 dne 23.01.2012, aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • poštovní adresa

  • e-mail

  • telefonní číslo

  • [●]

 2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy, a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

B. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti Mgr. Jana Svobodová, IČ 88514439, se sídlem Fadějevova 10/569, PSČ 14800, živnostenský list č. j. P4/009927/16Ž/VIZ. Vydal úřad městské části, odbor živnostenský, Praha 4 dne 23.01.2012,] (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • poštovní adresa
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • pohlaví
  • datum narození
  • [●]
 2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků, umožnění zákazníkům sledování historie objednávek a snadnějšího vytváření nových objednávek a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

C. VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti [Mgr. Jana Svobodová, IČ 88514439, se sídlem Fadějevova 10/569, PSČ 14800, živnostenský list č. j. P4/009927/16Ž/VIZ. Vydal úřad městské části, odbor živnostenský, Praha 4 dne 23.01.2012,(dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje (pokud byly v kontaktním formuláři vyplněny):
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • [●]
 2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU

Uděluji tímto souhlas společnosti Mgr. Jana Svobodová, IČ 88514439, se sídlem Fadějevova 10/569, PSČ 14800, živnostenský list č. j. P4/009927/16Ž/VIZ. Vydal úřad městské části, odbor živnostenský, Praha 4 dne 23.01.2012, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:

 • e-mail
 • [●]

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Správce. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje společnosti Správce.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Správce využívá tyto zpracovatele:

 • společnost BlueGhost.cz, s.r.o., IČ 289 01 061, se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Českomalínská 516/27, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 152013 (dále jen „BlueGhost“)
 • společnost VSHosting s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 615 05 455, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29746 (dále jen „VSHosting“)
 • [●]

Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy, stejně jako osoby zajišťující marketingové služby pro společnost Správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Beru na vědomí, že mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu
 • nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy